Quan haurem de fer el pagament?

El pagament de totes les propostes s'haurà de fer mitjançant la plataforma de Marsupialis o bé, mitjançant transferència bancària., al menys 15 dies abans del començament de les activitats. Cap activitat podrà començar si abans no s'ha satisfet el pagament de la matgeixa

Quants pagaments haurem de fer?

Totes les propostes de Marsupialis es satisfaran mitjançant un únic pagament, encara que poden forma part nens de diferents famíles. Tots els pagaments aniran acompanyats de l'expedició del comprovant o factura, en cas que així es requereixi de manera expressa.

Material, transport i cuotes de accés.

Totes les despeses directes que es derivin de la realització d'una activitat seràn incloses a la realització de càrrecs de la proposta de Marsupialis i seràn assumits, directament o per avançat, per les families