1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (en endavant, “l’Usuari”) i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal i la Política de Privacitat.

L'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d'ús poden patir modificacions.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d'Internet o exclusius per als clients de l’Entitat poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si s’escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l'Usuari abans d'iniciar-se la prestació de servei corresponent.

Les presents disposicions regulen l'ús de el servei de portal d'Internet (en endavant, el 'Portal') que Marsupialis, nom comercial d'Adventure is Calling SL (en endavant, la "Entitat") posa a disposició dels usuaris d'Internet.

ENTITAT, amb domicili social al Carrer de Rosselló 307, 08037 Barcelona, España y C.I.F. número B67597054 Email: info@marsupialis.es

Correu electrònic de contacte: info@marsupialis.es